Brainmanagement

Taal en benadering

In de psychologie en psychiatrie lijkt het soms alsof er meer scholen of strekkingen bestaan, dan de ziektes die we trachten te behandelen.  De laatste jaren neigen we naar een samenballen van de krachten en worden alle psychologische en psychiatrische strekkingen makkelijker vermengd met elkaar of worden elkanders voordelen gebundeld.

Daar waar psychologie en biologie elkaar ontmoeten ontstaat een interessant kruispunt en blijkt dat de twee benaderingswijzen slechts benaderingswijzen te zijn, bepaalt door onze eigen cultuur en taal..  Daar waar je ze wetenschappelijk kunt benaderen, verdwijnt de zogezegde gespletenheid of dichotomie tussen de beide als sneeuw voor de zon  (plaats voor magisch en paranormaal denken blijft er – jammer genoeg voor sommigen – niet meer over).

Om het concept en de taal van E.T. te kunnen verstaan, hebben we het vervat in

 1. Een psychologische benadering doormiddel van aftasten van Destructieve Basisovertuiginen (basis van Destructief Gedrag)
 2. Een biologische benadering doormiddel van kennis van de werking van de hersenen, lichaam en Destructieve Emoties

Ze bepalen de basis van Destructieve Leefgewoontes waarvan we allemaal zo weinig bewust van zijn en dit is de eerste voornaamste redenen om een therapeut in de hand te nemen.

Psychologische benadering

Emotionele Therapie bestaat erin technieken te zoeken die:
 1. de samenwerking tussen de drie hersensystemen (cfr infra) verbeteren m.a.w. concentratie, aandacht en associatief vermogen te verbeteren
 2. je continue gevoel van geluk te verbeteren of je emoties positief te ‘herprogrammeren’
 3. je emoties positief te gebruiken als overlevingsmechanismen tegenover stress,  vernederingen, … met andere woorden je lot meer in handen te nemen en automatisch (of onbewust) minder afhankelijk te worden van destructieve impulsen vanuit je omgeving.
 4. het individu helpen destructieve of automutilatieve (emotionele) programmaties op te sporen, af te lijnen en te ontkrachten (of desensitiseren). Tweede reden om een Emotioneel Therapeut op te zoeken

Biologische benadering

V oor je je hersenen wil ‘managen’ is het uiterst belangrijk te weten dat je hersenen eigenlijk 3 dingen doen op het psychische domein:
 1. Denken of redeneren: de RATIONELE systemen van je hersenen
 2. Informatie ontvangen (horen, zien voelen) en opslaan: de SENSORIELE systemen
 3. Onbewust affectief reageren:  je EMOTIONELE systemen

=> De samenwerking tussen deze drie systemen bepaalt je momentane IK

Deze tekst probeert telkenmale de psychologische benadering (voornamelijk klinisch gegroeid of vanuit ervaring en praktijk) met de biologische benadering te verenigen doormiddel van de recente kennis van:

 1. de psychologie: voornamelijk gedrags-, evolutie- en systeemtherapie.
 2. de biologie:  neuro-anatomie en de recente wetenschap van de affectieve neurowetenschappen (affective neuroscience)

vorige pagina

volgende pagina