Brainmanagement

Neuronale opbouw van je EGO

2. Kwaadheid of explosieve negatieve en chaotische Kracht

 1. Explosief:

  Elkeen kent wel deze momenten van ongecontroleerde agressie en tegenover het Verongelijkte Kind dat steeds op de achtergrond aanwezig is functioneert Kwaadheid eerder explosief of kortdurend.

  In de mate dat iemand implodeert of geleerd is zijn Kwaadheid op te kroppen door ernstige onmacht of onrecht onstaat er ook in diezelfde mate een monstertje vol agressie.  Dit monstertje beschuldigt altijd een ander en stelt zichzelf nooit in vraag (net zoals het Verongelijkte Kind).

  Deze manifesteert zich maatschappelijk:

  1/ Fysisch: zinloos geweld, impulscontroversies, passionele moorden, relationele ruzies
  2/ Psychisch: pesterijen op het werk of op school (mobbing)

 2. Implosief:

  Minder duidelijk gaat een andere vorm van Kwaadheid ons voorbij: Automutilatie.

  Deze manifesteert zich in meerdere vormen:

  • Fysisch: van nagelbijten tot krabben en krassen; alcoholmisbruik, drugmisbruik
  • Psychisch (nog moeilijker te vinden bij jezelf):zelfverwijten, lage eigenwaarde, jaloersheid (anderen beter, mooier of slimmer vinden, dus jezelf minder, lelijker of dommer vinden).

Besluit:

 1. In zekere zin is elkeen onder ons gespleten in:

  - Kracht
  - Verongelijkt Kind
  - Kwaadheid

  Enkel de grootte en de ernst van het afgesplitst zijn verschilt van mens tot mens.
  Hoe dikwijls heb ik al mensen horen zeggen dat ze geen kwaadheid hebben en zich weinig ‘verongelijkt’ of angstig opstellen: zij zijn het meest afgesplitst van zichzelf en hebben zich leren identificeren met hun kwaadheid en hun verongelijkt kind (samen soms het EGO genoemd)

 2. Therapie moet er steeds op gericht zijn mensen inzicht en technieken aan te bieden zodat ze uit het Verongelijkt Kind en hun Kwaadheid kunnen stappen.

vorige pagina

volgende pagina