Brainmanagement

Neuronale opbouw van je EGO

Hoe ons brein emotioneel splijt in een niet-zo-heilige drievuldigheid ( Kracht – Verongelijkt Kind – Kwaadheid):

In perfect gezonde omstandigheden (waarin niemand van ons verkeert, geloof me vrij) is dit ‘Kracht-systeem’ verbonden met de buitenwereld (via de zintuigen en onze taalcentra) via een soort ‘Alarm-centrale’ (eveneens geërfd van de dieren).

Het is gekend dat een mens kan gekraakt worden (en dit is de kunst niet) door langdurig of extreem
 1. Gevaar (komt vooral overeen met Alarmcentrale 1)
 2. Onmacht (komt vooral overeen met Alarmcentrale 2: mislopen van planning)
 3. Onrecht (komt vooral overeen met Alarmcentrale 3)

De kunst zit hem in het ‘helen’ van wat gebroken is, ontvriezen wat bevroren was (emotioneel) Maar daarvoor moet je toch eerst weten hoe je eigen alarmcentrales functioneren en of je zelf al dan niet in de ‘Kracht’ zit

Wat onstaat er nu zoal in je brein als er Serotonine tekortschiet of wanneer je Alarm-systeem op hol slaat:

1. Het ‘Verongelijkte kind’ in elk van ons (kan ook vermeld worden als tekenen van imploderen of ‘bevriezen’):

In de prefrontale cortext (het voorhoofdgebied van je brein) is er bij heel wat Stoornissen (Angststoornis, Anorexia nervosa, ADHD, Depressie) een tekort aan Serotonine.  We weten dat deze tekorten belangrijk zijn en dat dit gebied verantwoordelijk is voor het ‘regelen’ van angsten (en paniek), schuldgevoelens, piekeren (en dwanggedachten).

We kunnen eigenlijk een drietal Alarmcentrale afsplitsen:
 1. omdat vanuit de praktijk blijkt dat 1 iemand meer last heeft van klachten ter hoogte van 1 centrale dan een ander
 2. omdat neurofysiologisch onderzoek uitwijst dat bepaalde centrales anders werken (sommige circuits zouden zelfs bij dolfijnen meer complexiteit of functies inhouden dan bij de mens: de dolfijn heeft een paralimbische lob of een uitgroei van de gyrus cingularis dewelke verantwoordelijk zou zijn voor  sociale communicatie en emoties zoals separatieangst en moederlijke gevoelens.

 

Alarmcentrale 1: een verongelijkt kind is steeds angstig en zeer vatbaar voor paniek

 1. Angsten

  Definitie: negatieve gedachtengang waaruit vermijdingsgedrag, wantrouwen en op termijn paniek volgt; zij nemen letterlijk steeds meer tijd (in je leven) en ruçimt in je brein in (zodat je concentratie verliest)

  Enkele voorbeelden:
  • Angst om pijn te hebben
  • Angst om uitgelachen te worden of de ‘buitenwereld’ niet te behagen
  • Een kind dat moet onder zijn bed kijken: verwacht een 'slechte geest'
  • angst om ouders of kind te verliezen
  • bang om werk te verliezen
  • bang voor hartinfarct
  • angst om veel alleen te zitten

 2. Paniek

  Definitie: ‘verlichaming’ van angsten

  Voorbeelden van paniek:
  • hysterisch reageren
  • moeten weglopen uit een ruimte
  • ijsberen ...

  Psychosomatische tekenen die makkelijk samenkomen met angst of paniek:
  • hartkloppingen
  • hyperventilatie: kort van adem of druk op de borst

 

Alarmcentrale 2: het verongelijkte kind in ons piekert veel en heeft dikwijls dwanggedachten of dwanghandelingen

 1. Piekeren

  Definitie: negatief denken zonder tot een oplossing te komen (creatief denken werkt niet meer)

 2. Dwanggedachten en dwanghandelingen

  Definitie: bewust niet te controleren gedachten of handelingen

  Voorbeelden:
  • Dwangmatig controleren van deuren, gasvuur en moeten hercontroleren (ondanks weten reeds gecontroleerd te hebben)
  • Dwangmatig kuisen en obsessief als proper en op volgorde moeten brengen.
  • Bijgeloof: een konijnepoot in je zak moeten hebben, anders win je bijvoorbeeld de wedstrijd niet.

 

Alarmcentrale 3: het verongelijkt kind in ons kan zich goed wegstoppen achter schuldgevoelens en compassie

 1. Algemene stoornissen

  Dit is een zeer gevoelig systeem voor de empaten (of dolfijntjes) onder ons. (vermoedelijk iedereen bij geboorte)

  Wat is een empaat?

  Talenten |
  Reactie ‘Verongelijkte Kind’ of de geïmplodeerde empaat
  Helpen |
  Redden (anderen helpen ten koste van zichzelf)
  In-voelen |
  Kan moeilijk om met ruzie en bliksemafleider
  Mee-voelen |
  Mee-lijden (werd aangeleerd)
  Rechtvaardig |
  Zou zichzelf kapot maken om recht te bekomen
  Vredelievend |
  Zou zichzelf kapot maken om vrede te bekomen
  Zeer affectief |
  Zou zichzelf kapot maken om liefde te bekomen
  Knuffelaar |
  Zou zichzelf kapot maken om knuffels te bekomen

  Onze doelstelling is de empaat op termijn enkel nog uit zijn talenten bestaat en het Verongelijkt Kind op dit niveau niet mer bestaat.

  ! Tegenwoordig wordt veel geschreven over de ‘Hoog Sensitieve Persoonlijkheid’ en heel wat mensen (de empaten) herkennen zich hierin.  Eigen beschrijft men een combinatie van de talenten van een empaat en vermengt men ze met de geïmplodeerde  of negatieve empaat of zijn ‘verongelijkte kind’.

 2. Specifieke tekenen van Verongelijkt Kind op dit niveau

  Schuldgevoelens

  Definitie: té veel schuld naar zich toe trekken (ten koste van de gezondheid van jezelf en je omgeving

  Venijnige voorbeelden van schuldgevoelens:
  • had ik dat maar vroeger geweten
  • als dat …, dan had ik dat…


  Mee-lijden of ‘Compassie’ (met een ander of met jezelf)

  Definitie: té veel mee-lijden met iemand en niet meer in staat jezelf of hem nog te helpen (eveneens ten koste van de gezondheid van jezelf of je omgeving)

  Venijnige voorbeelden van compassie (met jezelf en in stand houden van je verongelijkt kind):
  • dokter ik kom met mijn dochter omdat ze niet wil studeren, wil alles voor haar doen (maar kijk niet naar mij want ik wil niet meer leven of vind mezelf een nietsnut).  Help haar!
  • ik zou alles doen om uit de put te geraken, maar dokter (papa) wat moet ik doen? dokter, je luistert niet (genoeg) naar de pijn in mijn verhaal.

  ! Psychosomatische klachten kunnen aan meerdere Alarmcentrales gekoppeld worden
  Voorbeelden van psychosomatiek: hyperventilatie, hartkloppingen, bloeddrukschommelingen, maagpijn, darmkrampen, eet- en slaapproblemen.

vorige pagina

volgende pagina