Brainmanagement

Wat is je Ik of je Persoonlijkheid

Biologische benadering

van je ‘momentane’ Ik:

Eigenlijk bestaan er maar drie verschillende orgaansystemen in onze hersenen:

1. Je Ratio of redeneersystemen:

Tijdlijn: deze zijn vooral bij de mens sterk ontwikkeld en eigenlijk niet zo oud als men ze schetst in in de tijdslijn van de evolutie

Ruimtelijke organisatie: ze situeren zich voornamelijk aan de buitenkant van de hersenen (of de cortex)

2. Je Zintuigen:

(de vijf zintuigen, oa , je Audiovisuele en Tactiele systemen)

Tijdlijn: deze zijn dier- en mensspecifiek Ieder dier heeft naar zijn soort enkele systemen geperfectioneerd of genegligeerd. Elke mens is uniek en kan zijn zintuigen al dan niet perfectioneren of negligeren.

Ruimtelijke organisatie: ze houden systemen in waardoor de hersenen de buitenwereld kunnen horen, zien, voelen, ruiken, smaken. Wat de hersenen ooit gehoord, gezien, gevoeld, geroken of gesmaakt hebben wordt ook opgeslagen.

3. Je Emotio

of emotionele operating systems (O.S.)

Tijdlijn: Deze stammen reeds uit de tijd van reptielen en zoogdieren
Een krokodil reageert puur op instinct en redeneert niet of is niet echt bewust van zijn instinctief reageren

Ruimtelijke organisatie: Men spreekt meer van verschillende organische operating systems (voor verschillende vormen van affetief gedrag) met daaraan gekoppelde verbindingen met het hormonaal systeem en immuunsysteem (ons zeer complex verdedigingssysteem)

Een leuke anekdote: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de regio die verantwoordelijk is voor onze droomslaap of REM-slaap in de hersenen van reptielen verantwoordelijk is voor het wakker blijven van reptielen (awakening).

Bij mensen zou je zodoende dromen kunnen interpreteren als emotionele herbeleving (of opnieuw ‘wakker’ worden tijdens de nacht, maar dan zonder het motorisch uitvoeren van de belevingen).  Droominterpretatie is ook steeds gebaseerd op je emoties of emotionele systemen.

Je ‘momentane’ Ik zou dus voornamelijk een associatie zijn of een samenwerking tussen deze 3 systemen:


  1. met je redeneervermogen probeer je deze tekst te volgen
  2. met je zintuigen lees je de tekst en probeer je de figuren te interpreteren (naar analogie met vorige ervaringen en redeneringen)
  3. je emotionele toestand bepaalt of je al dan niet deze tekst met zin, tegenzin, met aandacht of concentratie zult uitlezen.  Volgens voor jou bepaalde zwakke plekken zul je niet in staat zijn hem uit te lezen (stress, moeheid, verstrooidheid, verliefdheid, …)

Je emotioneel systeem is met andere woorden het meest beïnvloedbaar en net daarom de basis van ons werk.  Gezien er ook meerdere Emotionele Operating Systemen wordt het er voor je IK niet makkelijker op om nog een overzicht te krijgen over zijn ‘manschapppen’ (de boedhisten geloven erin dat je als leider over je hoofd moet ‘regereren’ en met andere woorden respekt, kennis en invoelvermogen moet kunnen verwerven over al je emotionele balansen).

Vanuit de praktijk zien we dat alle mensen in min of meerdere mate ‘gespleten persoonlijkheden’ zijn of hun de balans tussen hun rationeel denken (hun hoofd) en hun emotioneel denken verliezen.  Dit gaat van totale ontkenning of blokkade van emoties (Verdriet bijvoorbeeld) tot curatief of genezend wenen (een emotionele ontlading met een opgelucht gevoel achteraf en een meer liefdevolle of positieve herinnering van het verlorene of de verlorene).

Deze emotionele gespletenheid wordt in de Psychiatrie Dissociatie genoemd en ook hierin zijn er meerdere vormen van ernst: van licht ontkenning tot ernstig geheugenverlies of ontkenning en van lichte destructieve neigingen of stemmen tot ernstige automutilatie of afgesplitse persoonlijkheden.

Op de volgende bladzijden pogen we even het EGO (Angst-Agressie-Lijden-Gelijk Hebben) af te lijnen als onze niet-IK, valse persoonlijkheid of ‘pseudo-persoonlijkheid’.

vorige pagina

volgende pagina