Brainmanagement

DE Basisemoties - Eigenwaarde

2. Eigenwaarde en de anderen

Stelling 1: je kunt enkel jezelf kennen via de anderen (Spiegel van het Zelf)

Lijkt me logisch: als je verliefd bent (ook op je eigen kinderen) dan zie je veel scherper wat die persoon zo al te bieden heeft aan gaven en talenten

Jammer genoeg krijgen we zowel positieve als negatieve terugkoppeling, onbaatzuchtige als baatzuchtige liefde te verwerken.  De hypothese bestaat erin dat ‘Baatzuchtige Liefde’ (op het eerste zicht Liefde naar de buitenwereld toe, maar bij nader inzien ‘baatzuchtige’) enkel je Spiegel bevlekt, zodat je denkt (jouw illusie) er lelijker uit te zien.

De Spiegel van het zelf kent ook 4 zwakke punten:

  1. je moet Onbaatzuchtige Liefde kunnen geven (wordt ons wel in overmaat aangeleerd)
  2. je moet een andere partij uitkiezen die dit goed kan ontvangen
  3. je moet een andere partij uitkiezen die dit goed kan terug geven
  4. je moet zelf in staat zijn O.L. te ontvangen (nogal dikwijl knelt hier het schoentje en hebben we op meerdere domeinen blokkades ingevoerd (cerebraal of emotioneel).
Stelling 2: niemand is perfect en iedere familie/opvoeding kent zijn autodestructieve‘demonen’ (figuurlijk gesproken de mankementen of overdrachtelijk gesproken een erfenis van baatzuchtige liefde)

Voorbeeld 1: enkele generaties terug bestond er nog geen pensioenstelsel en over de vele generaties heen werd steeds 1 kind (meestal een dochter) psychisch voorbereid (eerder gemanipuleerd) om voor moeder en vader te zorgen.  Kijk dit even na in je eigen familie.

Voorbeeld 2: een incestueuze vader vernedert zijn dochter dermate dat dit leidt tot lage zelfwaarde, weinig tot geen lichamelijk respect, weinig tot geen mogelijkheid meer tot uiten van Kwaadheid en Verdriet.  De kinderen van deze dochter kunnen een groot deel van deze pseudo-persoonlijkheid erven en zowel (zoals gekend) ook ‘slachtoffer- of dadergedrag’ vertonen

Stelling 3: puur bestaan uit deze ‘demonen’ (negatieve terugkoppeling) is onmogelijk

Poging tot bewijsvoering:
De nazi’s hebben tijdens WOII gepoogd weeskinderen of baby’s op te voeden in een steriele omgeving gedepriveerd van menselijke warmte of affectie (enige vorm van onbaatzuchtige liefde was dus totaal onmogelijk).  Ze hadden gedacht hiermee de perfecte emotieloze krijger te creëren (de correcte referentie kan ik momenteel niet citeren).
Rond de leeftijd van 6 weken stierven echter alle kinderen.
Gezien rond de 4 weken een baby voor de eerste keer lacht lijkt het me logisch dat het zijn eerste contact legt met een ander wezen om via dit wezen een eerste reactie uit te lokken over zichzelf en op deze manier zichzelf te ‘spiegelen’ in de andere.

Conclusie:
  1. Geen teken van genegenheid ontvangen betekent dus dat het geen (positief) idee krijgt van zichzelf.
  2. Een mens kan niet functioneren vanuit deze ‘zwart gat’-persoonlijkheid of pure en totale pseudo-persoonlijkheid

Hypothese: door een projectie vanuit ‘onbaatzuchtige liefde’ krijg je een beeld van je echte gaven en talenten (Spiegel van het Zelf) en door projectie vanuit ‘frustraties’ van anderen ontwikkel je enkel een pseudo-persoonlijkheid.

Een pseudo-persoonlijkheid is dus steeds autodestructief of een nutteloze vorm van ‘lijden’.

Stelling 4: Je kunt enkel je Eigenwaarde verbeteren door je balans tussen het geven en nemen van O.L. in evenwicht te houden (zie punt 3. en 4.)

 

 

 

vorige pagina

volgende pagina