Brainmanagement

DE Basisemoties - Eigenwaarde

Biologische benadering

1. Emotionele Operating Systems (EOS):

De Neuro-affectieve wetenschap gaat ervan uit dat ons brein één groot neuronaal netwerk is met zowel serieel als parallel geschakelde circuits of ‘operating systems’.  Het blijkt vanuit vooral dieronderzoek dat er een dominantie in emotionele systemen of ‘operating systems (OS)’ bestaat.

In een pc is Windows het meest dominante OS, wat inhoudt dat het een continu en op de achtergrond draaiend systeem is en dat zonder dit systeem geen enkel toepassings-programma kan draaien.

Onder Windows draaien meerdere toepassingsprogramma’s (Excel, Word, Access) en om deze applicaties te beschermen van de buitenwereld draait er continu een Alarmcentrale: een firewall of anti-virusprogramma.

Emotionele Therapie gaat ervan uit dat een dier of mens in balans
 1. in de Kracht zit (Windows draait optimaal)
 2. en over een alerte Alarmcentrale (firewall of anti-virusprogramma) beschikt dewelke hem verwittigt voor emotionele indringers
A. Definitie van Kracht
 • Creativiteit: snel en efficiënt problemen oplossen; kunstzinnige creativiteit

 • Wilskracht: met volle zin beginnen aan iets, doorzetten en met dezelfde zin eindigen

 • Positief denken en handelen: elk moment van de dag ervaren met enthousiasme, aanvaarding & plezier

De neuro-affectieve wetenschap gaat ervan uit dat elk van deze definities een cerebraal circuit is:

 1. Creativiteit:

  1. Concentratie of aandacht aanhouden: hoogst waarschijnlijk corticale dopamine (of Dopamine systemen in de hersenschors)
  2. Oplossing gericht (associatief denken): vorig systeem in samenwerking met de thalamus (moederbord van het ‘rationele denken’)
  3. Kunstzinnigheid

 2. Wilskracht: hoogst waarschijnlijk noradrenerg en vertrekkend vanuit de hypothalamus (moederbord van het emotionele, intuïtieve en instinctief handelen)(Noradrenaline is het zusje van Adrenaline en bevindt zich enkel in de hersenen)

 3. Positief Denken en Handelen: vermoedelijk centraal of limbisch en ‘dopaminerg’ (Dopamine zou op deze manier één van de ‘geluksstoffen’ zijn)
2. Definitie van Alarmcentrale:
Verwittigt ons voor
 1. Gevaar

 2. Mislopen van (aangeleerde) routines

 3. Onrecht

Alle drie van deze systemen zijn zeer afhankelijk van de stof Serotonine en er wordt bij faling van de systemen een tekort van deze stof gezien ter hoogte van de prefrontale zone of vooraan in de hersenen (ook bij Depressie, Angststoornissen, ADHD, anorexia, …).  Een nogal belangrijk systeem of ‘operating system’!

2. Emotionele Blokkades en Somato-Emotiek

Om je Eigenwaarde permanent sterk te maken en deze sterkte te behouden moet je stilaan alle blokkades kunnen  opheffen en herprogrammeren daar waar mensen je met negatieve impulsen (beschimingen, frustrerende of kwade opmerken) bewust of onbewust kunnen treffen of je emotionele balans naar beneden halen.

Door je Defensie te verhogen (zie Kwaadheid) tegenover psychische ‘aanvallen’ van buitenaf en deze programmatie te verzilveren zou je automatisch meer stresstolerant dienen te worden en krijg je meer aandacht voor positieve (of liefdevolle) impulsen.

Emotionele blokkades opheffen of Emotionele Operating Systems uitzuiveren dient eigenlijk op een Somato-Emotische manier te gebeuren (kan volgens ons niet rationeel of door uitsluitend mentale vormen van meditatie).

Lichamelijkheid of Somato-Emotiek:

Peuters beleven en drukken zich voornamelijk uit via hun lichaam, gezien hun taal of rationele cortex nog niet voldoende werd ‘getraind’ of aangeleerd hoe het denken moet.  Zij beleven het leven en hun communicatie met anderen voornamelijk op een ruw lichamelijke manier (misschien zoals de holbewoner?) en beleven eigenlijk bijna constant hun emoties op een lichamelijke of somatische wijze.

Het is pas later dat wij (door opvoeding, cultuur, …) alle soorten onderverdelingen maken in deze beleving van lichamelijkheid, hier taboes, afspraken en regels aan vastknopen, dewelke in de loop van de eeuwen zijn vastgelegd of geëvolueerd.

Hierdoor zijn we heel wat kostbare emoties ‘lichamelijk’ verloren en pogen we deze in therapie via ‘Somato-Emotiek’ op te roepen en te herbeleven.


A. Sexualiteit
Als ik me een baby lichamelijk wil voorstellen moet ik altijd denken aan een zeer bekende zwart-wit foto van een naakte baby, zuigend aan zijn grote teen en blakend van gezondheid en plezier.  Drie belangrijke facetten en oerantidepressiva van de mens zitten hierin vervat.

Voor een baby is vermoedelijk alles seks wat zijn lichaam betreft: kaka, pipi, knuffelen, zuigen, gezogen, gekieteld en gekust worden.  Ik kan het me zelfs voorstellen dat dit orgastisch beleefd wordt (voor deze kleine hangt hier nog geen ‘vieze of rare’ connotatie aan vast) en dat het hiervan ten volle geniet en kracht uit haalt.

Wij volwassenen splitsen dit uit in meerdere belevingsvormen, voornamelijk gericht op lichamelijk genot ter hoogte van opwindbare regio’s (meestal genitaal).  Heel wat mensen die de andere vormen van lichamelijk ‘missen’ of die ‘ver verwijderd’ zijn van hun andere oeremoties vertoeven graag in dit domein van emotioneel beleven.  Ze kunnen er zich soms zelfs in verliezen en zien het soms jarenlang als hun enige ‘krachtbron’ of bron van overleving.  Ze hebben het nodig als een verslaving.

We hebben het allen nodig, maar liefst in harmonie met de rest van onze emoties en de meer ‘rationele’ kant van onze menselijkheid (cfr Onderaanneming): zingeving, geweten, rede.  Op deze manier verdwijnt de ‘verslaving’ en wordt het ‘balans’.

B. Affectie
Een baby kan urenlang in de armen van zijn geliefden (toch degenen die hij gewoon is te ruiken) vertoeven en er een diepe rust ervaren.

Voor wie van ons lijkt dit niet belangrijk: degene die van de emotie ‘gedissocieerd’ of gespleten zijn? Afgeleerd dit te doen door ‘koude’ ouders?

Knuffeltherapie bij ouderen blijkt hun niveau van concentratie, geheugen en functionaliteit te verhogen: is dit nu echt zo raar?

C. Fitness of Fitheid
Hoeveel kilometers afstand een klein kind aflegt indien het zou geëxtrapoleerd worden naar de lengte van een volwassene, weet ik niet, maar er zullen er vermoedelijk heel wat marathonlopers tussen zitten.  Pas later worden het apathische dikkerdjes, die wegzakken voor de televisie.

Een baby of peuter is echt niet te verleiden met het toxische en giftige goedje dat ‘volwassenen’ zichzelf toe-eigenen: probeer maar eens een kind aan een glas alcohol te laten ruiken, laat staan te drinken.  De rook van een sigaret zal het instinctmatig vermijden en weren, tenzij het herhaaldelijk wordt aangeleerd (wat blijkbaar voor heel wat onder ons in de loop van de jaren is gelukt).

Je zou bijna vermoeden dat we in een ‘automutilatieve’ maatschappij leven, waarbij het volwassen betaamt hun lichaam als vuilniszak te beschouwen of er prat op te gaan dat ze het toxiciteit-weerstand-niveau van hun lichaam verregaand durven uit te dagen.  Het werd en wordt zelfs als een overgangsritueel naar volwassenheid (een ‘doop’) beschouwd.

 

 

 

vorige pagina