Visie

Visie

Godconcept

Het Godconcept houdt in dat je de Negatieve Emotionele Systemen (Woede/Schuld, Angst en Verdriet) ZELF leert managen als je dat WIL.


Dit concept kadert in de moderne neurofysiologische benadering van de hersenen (beschreven door mensen zoals Panksepp, Damasio, Rizzolatti, van der Kolk en de nieuwste criteria voor beschrijven en onderzoeken van mentale problemen of RDoC). Ons eerste Nederlandstalig pocket boek gaat vooral over de 3 Angsten die wij, lafaards, leugenaars en terroristen (onbewust) hebben gecultiveerd.


Meer informatie op https://www.godconcept.be


Sinds 2024 is er ook een uitgebreid vervolg over de organisatie van de Emotionele Systemen beschikbaar, origineel in het Engels geschreven, maar beschikbaar in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands.

Artikels

In het tijdschrift Bloom verscheen een reeks artikels over diverse aspecten van het Godsconcept: Deze zijn afzonderlijk (links hierboven) of gebundeld als geheel te downloaden.


Zorg Eenheden (Z.E.N.) of CUBES

Zorg Eenheden voor Neuropsychiatrie zijn groepspraktijken, geschoold in Brainmanagement en Emotionele Therapie, gebaseerd op Affectieve Neurowetenschappen, gespecialiseerd in traumatherapie en Angst. CUBE staat voor Care Unit for Brainmanagement & Emotionele Therapie. Een zorgeenheid is per definitie gericht op resultaat(sverbintenis) en wetenschappelijk onderzoek.


Elk team bestaat zowel uit goed opgeleide therapeuten én ervaringsdeskundigen, die allen gespecialiseerd zijn in Anger Management, Fear Management en Grief Management en blijven op zoek gaan naar technieken die het emotioneel evenwicht in lichaam en geest kunnen verbeteren


Het uitvoeren van technieken om en rond de prachtige emotionele systemen en recent onderzoek met betrekking tot hun neurofysiologie vormen de basis van Brainmanagement. Emotionele Therapie is de school en praktijk, waardoor kennis en kunde doorgegeven wordt


Gezien Angst nagenoeg aan de basis ligt van elk psychisch probleem, vormt dit ons eerste hoofddoel. Het stimuleren van de Postitieve Emotionele Systemen volgt automatisch (shiatsu, yoga, tai chi, qi gong, kiko...)

Neem contact op