Brainmanagement

zorgaanbod

ZorgEenheid voor Neuropsychiatrie (ZEN) is een groepspraktijk voor Brainmanagement en Emotionele Therapie met vestigingsplaats in Oostende en Beernem. Het team bestaat zowel uit goed opgeleide therapeuten én ervaringsdeskundigen en richt zich op diverse doelgroepen.

Brainmanagement betekent het optimaliseren en in balans brengen van je brein en lichaam via technieken dewelke de natuurlijke werking ervan bevorderen en destructieve programma's kunnen verwijderen. (zie boek 'God rijdt met een Porsche: Fysica van de Angst)

Concreet zijn dit Lichamelijke Technieken (Somato-Emotiek) zoals:

  • AngerManagement Woede, Angst en Spanning leren voelen en ontladen
  • Therapeutische Meditatietechnieken Dynamische Meditatie en Mindfulness (Stille Meditatie) toepassen op Angsten
  • Bewegingsleer Sport- en bewegingsgebonden technieken: zie Shiatsu & Kiko

Deze methoden vinden hun theoretische oorsprong in het biologisch luik van de psychiatrie, zijnde de Neuro-Affectieve wetenschap (= benaming voor het veld dat onderzoek doet naar de neurale mechanismen achter emoties -> Jaak Panksepp)

Emotionele Therapie (Psychologisch) richt zich op het rationeel zoeken naar autodestructieve leefpatronen (Gedrag en Overtuigingen) of Emotionele Besturingssystemen (Angst, Schuld, Compassie, Woede) en deze meditatief 'herprogrammeren'. Dit gebeurt via individuele gesprekken of praatgroepen.

NIEUW = Oosterse Bewegingsleer: Shiatsu & Kiko (door Frédéric Duribreux)

Eerst even ons werk situeren: we leren mensen aan hoe hun brein werkt en voornamelijk hoe ze het Emotioneel Geheugen kunnen herprogrammeren met meerdere meditatietechnieken. Deze kunnen ze los van ons in de woon- en werksituatie toepassen (Brainmanagement of Emotionele Therapie).

Het werk van ons team spitst zich dus toe op het herprogrammeren van de neuro-feedback op hypothalamisch of limbisch niveau (verlagen van de sterkte van orthosympatische reflexen op gebeurtenissen). Dit om het Angst- en Woedeniveau langdurig en permanent te verlagen.

Het werk van Frédéric speelt hier naadloos op in om meerdere reden:

1. Shiatsu (in combinatie met moxa):

Algemene toepassing: Neuro-feedback op spinaal niveau: heel wat neuro-feedback systemen die verantwoordelijk zijn voor spiertonus, skeletstevigheid en viscerale systemen kennen enkel een verbinding met het ruggemerg en hebben geen centrale connectie. Toch kunnen ze antalgische reflexen vasthouden.

=> de impact van shiatsu op deze circuits lijkt evident en de kans op blijvende ‘ontspanning’ of positieve neuro-feedback kan enkel versterkt worden in combinatie met ons ‘centraal’ werk.

Specifieke toepassingen:

Affectieve blokkades (Post Traumatische Stress Stoornis): personen die affectief en seksueel getraumatiseerd of geblokkeerd zijn worden opnieuw geconfronteerd met aanraking en zowel centrale als perifere neuro-feedback kan via Shiatsu als het ware gereset worden (vooral weer in combinatie met ons en hun inzet).

Chronisch vermoeidheid door langdurig hoog niveau van stress:

Wij proberen vooral eerst het niveau van stress aan de oorsprong (hypothalamisch of limbisch) te verlagen en hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de perifere neuro-feedback te verbeteren. Het lijkt chronische logisch dat het resultaat van Shiatsu verhoogt naarmate het neurovegetatief systeem centraal meer parasympatisch reageert op de omgeving. Diepe relaxatie van de spiervezels is essentieel voor het terug opbouwen van kracht en de combinatie van centraal en perifeer werk kan enkel een cumulatief genezend effect sorteren. Van zodra de spiervezels meer gezond worden of aan kracht winnen kunnen we de skeletstevigheid heropbouwen of de gezonde neurofysiologische of musculaire kettingen activeren via Kiko.

2. Kiko of Japanse qi gong:

Het soort Kiko die Frédéric ons heeft aangeleerd en ook ontwikkeld werd door meesters Tokitsu en Yayama past perfect in de filosofie van onze praktijk: thuis eenvoudige technieken kunnen toepassen.

Algemene toepassing:

De gezonde neurofysiologische bewegingen van Kiko vergen in essentie geen conditie en spitsen zich toe op de core musculatuur met het bekken als basis. Deze bewegingsleer kan zowel bij extreme sporten (martial arts, cf meester Tokitsu) als bij extreme uitputting (kankerpatient, cf meester Yayama) toegepast worden. Zelfs na rugoperaties hebben we nagenoeg geen klachten mogen detecteren, wat wijst op de ecologie van de bewegingen.

Specifieke toepassingen:

Heropstarten van sport of beweging na een langdurig sedentaire periode.

Herwinnen van vertrouwen in beweeglijkheid.

Heropbouw van kracht bij chronische vermoeidheid.

Toename van kracht bij sporters ter voorbereiding van extreme sporten.

Terug bewust worden van lichaamshouding (proprioceptie) en zintuiglijke waarneming (mindfulness).

Zeer specifieke toepassing: Kiko & Meditatie

Traditioneel waren Tai-chi-chuan en taiki-ken vormen van bewegingsleer waar meditatie in vervat was.

Wij gebruiken enkele basiskata’s en ritsu-zen (rechtstaand mediteren) als basis voor extreme ontlading (orthosympathisch systeem) en diepe ontspanning (parasympathisch).

Gevorderden die de bewegingen eigen geworden zijn kunnen we leren therapeutisch mediteren, wat nog een grote stap verder is dan meditatie op zich.


het ZEN-Team

volgende pagina